thành phố đắt đỏ

Hong Kong (Trung Quốc) đắt đỏ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương với người nước ngoài

Hong Kong (Trung Quốc) đắt đỏ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương với người nước ngoài

VTV.vn - Đó là kết quả được đưa ra trong xếp hạng mới nhất của công ty tư vấn ECA International.