TV& VIDEO

Thành phố Hà Nội

Hà Nội hợp tác với Partners HealthCare quy hoạch lại mạng lưới y tế

Hà Nội hợp tác với Partners HealthCare quy hoạch lại mạng lưới y tế

VTV.vn - Đây là nội dung chính vừa được thống nhất giữa Partners HealthCare - Tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực y dược với Sở Y tế Hà Nội trong khuôn khổ hợp tác hai bên.