TV& VIDEO

Thành phố Hà Nội

Hội thảo khoa học về Bảo vệ môi trường TP Hà Nội

Hội thảo khoa học về Bảo vệ môi trường TP Hà Nội

VTV.vn - Sáng nay (24/11), tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025”.