Thành phố Hà Nội

Hà Nội cắt giảm thủ tục hành chính, thu hút đầu tư

Hà Nội cắt giảm thủ tục hành chính, thu hút đầu tư

VTV.vn - Miễn phí làm thủ tục đăng ký thành lập DN, phấn đấu giảm 1/2 thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những cam kết mà TP đưa ra để thu hút các nhà đầu tư.