Thành phố Hải Phòng

Đổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Đổi mới, tăng cường hòa giải và đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

VTV.vn - Sáng 27/5, Tòa án nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Đề án thí điểm hòa giải, đối thoại giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Hải Phòng.