TV& VIDEO

Thành phố Huế

Lỏng lẻo trong quản lý xây dựng dân dụng ở TP Huế

Lỏng lẻo trong quản lý xây dựng dân dụng ở TP Huế

VTV.vn - Khi tốc độ xây dựng các công trình dân dụng tăng theo đà chuyển mình của các đô thị lớn, công tác quản lý xây dựng dân dụng đang bộc lộ sự thiết sâu sát, chặt chẽ.