TV& VIDEO

Thành phố Thái Nguyên

THTT chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt ATK nhớ mãi tên Người - Hồ Chí Minh (20h10, VTV1)

THTT chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt ATK nhớ mãi tên Người - Hồ Chí Minh (20h10, VTV1)

VTV.vn - Chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt "ATK nhớ mãi tên Người - Hồ Chí Minh" sẽ được THTT vào 20h10 hôm nay (19/5) trên kênh VTV1.