TV& VIDEO

Thành Phong

Gây quỹ cộng đồng - hình thức xuất bản sách tiềm năng

Gây quỹ cộng đồng - hình thức xuất bản sách tiềm năng

VTV.vn - Phương thức gây quỹ cộng đồng đang mở ra một hướng xuất bản hiệu quả đồng thời giúp độc giả có cơ hội tiếp cận tác phẩm họ yêu thích.