TV& VIDEO

thanh thiếu niên

Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh sinh viên

Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh sinh viên

VTV.vn - Khó có thể chấm dứt tai nạn giao thông, song hoàn toàn có thể hạn chế hiểm họa này thông qua tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là ở giới học sinh, sinh viên.