thành tích

Bình Định: Gánh nợ tiền tỷ sau xây dựng nông thôn mới

Bình Định: Gánh nợ tiền tỷ sau xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - 28 xã được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong 5 năm qua đang nợ tiền xây dựng cơ bản trên 44 tỷ đồng.