TV& VIDEO

thanh toán qua di động

Thanh toán điện tử tăng mạnh trong giao dịch hàng ngày tại Trung Quốc

Thanh toán điện tử tăng mạnh trong giao dịch hàng ngày tại Trung Quốc

VTV.vn - Các tổ chức thanh toán phi ngân hàng đã xử lý tổng cộng 97 tỷ giao dịch thanh toán qua di động từ năm 2013 đến năm 2016 với tỷ lệ tăng trưởng hợp chất hàng năm trên 195%.