TV& VIDEO

Thanh tra Chính phủ

ACV phản hồi về việc vẫn tiếp tục thu phí ra vào sân bay

ACV phản hồi về việc vẫn tiếp tục thu phí ra vào sân bay

VTV.vn - Theo đại diện ACV, việc thu phí sân đỗ tại các sân bay trong những năm qua là nhằm bù đắp chi phí cho doanh nghiệp đã bỏ ra để đầu tư, sửa chữa hạ tầng, duy trì an ninh...