TV& VIDEO

thanh tra

“Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra DN”

“Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra DN”

VTV.vn - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN.