TV& VIDEO

thành tự kinh tế

Tăng trưởng xanh: Cốt lõi của quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam

Tăng trưởng xanh: Cốt lõi của quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam

VTV.vn - Tăng trưởng xanh là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm và lấy làm mục tiêu trên hành trình xây dựng phát triển đô thị.