TV& VIDEO

thành viên NATO

NATO chính thức ký nghị định thư kết nạp Cộng hòa Montenegro

NATO chính thức ký nghị định thư kết nạp Cộng hòa Montenegro

VTV.vn - Ngoại trưởng của 28 quốc gia thành viên NATO và Thủ tướng Cộng hòa Montenegro Milo Dukanovic đã ký nghị định thư kết nạp quốc gia Balkan này vào liên minh quân sự.