TV& VIDEO

thanh xuân

Lời hồi đáp 1997: Cho những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết

Lời hồi đáp 1997: Cho những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết

VTV.vn - Tác phẩm "Lời hồi đáp 1997" trở lại dưới dạng tiểu thuyết chuyển thể, tiếp tục gợi lại cho mỗi người những năm tháng tuổi trẻ sôi động, đầy nhiệt huyết.