TV& VIDEO

tháo gỡ cho DN vừa và nhỏ

TP.HCM cần tháo gỡ nhiều hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

TP.HCM cần tháo gỡ nhiều hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VTV.vn - Tại TP.HCM, các DN vừa và nhỏ vẫn rất cần có thêm sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách để có thể cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.

  • Tháo gỡ khó khăn cho DN nhỏ và vừa: Bắt đầu từ đâu?

    Tháo gỡ khó khăn cho DN nhỏ và vừa: Bắt đầu từ đâu?

    Trong nước27/05/2012 04:00 PM

    Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đã được Chính phủ đưa ra. Tuy nhiên, trước thực tế đa phần các doanh nghiệp tại các địa phương đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hầu như doanh nghiệp nào cũng gặp khó khăn, vậy những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nên bắt đầu từ đâu?