TV& VIDEO

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trung Quốc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước

Trung Quốc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định tạm thời giảm tỉ lệ đóng BHXH, cải cách, cắt giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.