TV& VIDEO

thắt lưng buộc bụng

Saudi Arabia công bố ngân sách lớn nhất trong lịch sử

Saudi Arabia công bố ngân sách lớn nhất trong lịch sử

VTV.vn - Chính phủ Saudi Arabia đã công bố ngân sách lớn nhất trong lịch sử nước này cho năm tài khoá sắp tới.