TV& VIDEO

thay đổi bất thường

Dấu hiệu nhận biết sớm ung thư

Dấu hiệu nhận biết sớm ung thư

VTV.vn - Việc phát hiện sớm các dấu hiệu thay đổi bất thường của cơ thể để chẩn đoán ung thư có ý nghĩa hết sức quan trọng đến kết quả điều trị của người bệnh.