TV& VIDEO

thay đổi môi trường

Dự án vẽ lại bản đồ biến đổi khí hậu của thanh niên thế giới

Dự án vẽ lại bản đồ biến đổi khí hậu của thanh niên thế giới

VTV.vn - Dự án bản đồ kỹ thuật số này rất quan trọng bởi bất cứ một sự thay đổi môi trường nào, dù nhỏ nhất, cũng sẽ được toàn thế giới biết đến.