TV& VIDEO

thể hiện tình yêu

Bạn sẽ nói gì với người phụ nữ của cuộc đời mình trong ngày 8/3?

Bạn sẽ nói gì với người phụ nữ của cuộc đời mình trong ngày 8/3?

VTV.vn - Ngày 8/3 là dịp để những người đàn ông thể hiện tình yêu cho người phụ nữ của cuộc đời mình, đó là người bà, người mẹ hay vợ của chúng ta.