TV& VIDEO

The Hunger Games

Jennifer Lawrence bỏ học từ năm 14 tuổi

Jennifer Lawrence bỏ học từ năm 14 tuổi

VTV.vn - Sao phim The Hunger Games đã tiết lộ thông tin này trong chương trình 60 Minutes mới đây.