TV& VIDEO

thẻ khám bệnh

Tiện ích từ “thẻ khám bệnh thông minh”

Tiện ích từ “thẻ khám bệnh thông minh”

VTV.vn - Thay vì phải mất nhiều thời gian chờ đợi để được khám bệnh, tiện ích từ những chiếc “thẻ khám bệnh thông minh” hình thức vừa được áp dụng tại một số bệnh viện.