Thể thao 24/7 - 18/8/2017

  • Thể thao 24/7 ngày 18/8 với nội dung đáng chú ý: ĐT Futsal Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước ĐT Thái Lan; Những gian hàng bán đồ cổ vũ phục vụ CĐV Việt Nam.