TV& VIDEO

thi công đường sắt trên cao

Thi công trở lại 5/12 nhà ga tuyến đường sắt trên cao

Thi công trở lại 5/12 nhà ga tuyến đường sắt trên cao

Ngày mai (26/1), 5 nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ được tiếp tục thi công trở lại.