TV& VIDEO

thi hành án

Yêu cầu Nghệ An giải quyết các vụ thi hành án kéo dài

Yêu cầu Nghệ An giải quyết các vụ thi hành án kéo dài

VTV.vn - Tổng cục Thi hành ánh dân sự, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An sớm có những giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các vụ thi thành án kéo dài.