thí sinh dự thi

97,57% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông toàn quốc năm 2018

97,57% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông toàn quốc năm 2018

VTV.vn - Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 toàn quốc đạt 97,57%; trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp của hệ giáo dục THPT đạt 98,36%, Giáo dục thường xuyên đạt 88,37%.