TV& VIDEO

thị trường khó tính

Hiệp định CPTPP được ký kết: Cơ hội hay thách thức phụ thuộc vào sự chuẩn bị của Việt Nam

Hiệp định CPTPP được ký kết: Cơ hội hay thách thức phụ thuộc vào sự chuẩn bị của Việt Nam

VTV.vn- Theo đại diện Bộ Công Thương, cơ hội hay thách thức, phần lớn phụ thuộc vào sự chuẩn bị, còn nếu chuẩn bị không tốt và còn thụ động sẽ phải trả giá.