TV& VIDEO

thị trường khó tính

Nông sản Việt Nam dần khẳng định vị thế

Nông sản Việt Nam dần khẳng định vị thế

VTV.vn - Vượt qua được các rào cản, nông sản Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.