TV& VIDEO

thị trường lao động

Đưa mô hình doanh nghiệp vào trường học tại TP.HCM

Đưa mô hình doanh nghiệp vào trường học tại TP.HCM

VTV.vn - Hiện nay tại TP.HCM, đã có nhiều trường đại học hợp tác sâu với các doanh nghiệp để giúp sinh viên hiểu kỹ hơn nhu cầu việc làm thực tế.