TV& VIDEO

thị trường mới nổi

Ngành tài chính nhận đầu tư nước ngoài tăng 70 lần

Ngành tài chính nhận đầu tư nước ngoài tăng 70 lần

VTV.vn - Ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm của Việt Nam đã nhận đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài tăng 70 lần.