TV& VIDEO

thị trường sữa

Thị trường sữa Việt Nam phát triển vượt bậc

Thị trường sữa Việt Nam phát triển vượt bậc

VTV.vn - Theo Hiệp hội Sữa Việt Nam, thời gian qua, thị trường sữa Việt có những bước phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 15-17% mỗi năm.