TV& VIDEO

thị trường tài chính

Hàn Quốc luôn ưu tiên quan hệ hợp tác với Việt Nam

Hàn Quốc luôn ưu tiên quan hệ hợp tác với Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc Lee Mi Kyung cho biết Hàn Quốc luôn ưu tiên quan hệ hợp tác với Việt Nam.