TV& VIDEO

thị trường tài chính

Ngân hàng cam kết thực hiện lộ trình tái cơ cấu

Ngân hàng cam kết thực hiện lộ trình tái cơ cấu

VTV.vn - Đã có nhiều ngân hàng cam kết thực hiện lộ trình tái cơ cấu và tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ cốt lõi.