TV& VIDEO

thị trường thứ cấp

Vì sao huy động vốn cho TTCK tăng?

Vì sao huy động vốn cho TTCK tăng?

VTV.vn - Chưa bao giờ TTCK Việt Nam lại làm tốt vai trò là kênh dẫn vốn như năm qua với 283.000 tỷ đồng chảy vào nền kinh tế qua thị trường thứ cấp và sơ cấp.