thị trường truyền thống

Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

VTV.vn - Thị trường xuất khẩu gạo của nước ta đang có cơ hội mở rộng với các khách hàng truyền thống và đối tác từ những thị trường mới.