TV& VIDEO

thị trường Việt Nam

Dịch vụ stream nhạc hàng đầu thế giới Spotify vào thị trường Việt Nam

Dịch vụ stream nhạc hàng đầu thế giới Spotify vào thị trường Việt Nam

VTV.vn - Spotify - dịch vụ stream nhạc hàng đầu thế giới vừa chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam.