TV& VIDEO

thị trường xuất khẩu thủy sản

Việt Nam đứng trước nguy cơ mất thị trường xuất khẩu thủy sản

Việt Nam đứng trước nguy cơ mất thị trường xuất khẩu thủy sản

VTV.vn - Theo các cơ quan quản lý, Việt Nam đang tự làm giảm thị trường xuất khẩu thủy sản vốn nhiều lợi thế của mình.