TV& VIDEO

thiên đường du lịch

Phát triển du lịch ồ ạt và hệ lụy môi trường

Phát triển du lịch ồ ạt và hệ lụy môi trường

VTV.vn - Các nhà quản lý Thái Lan đã bắt đầu nhận thấy những mặt trái của việc phát triển du lịch ồ ạt, chạy theo số lượng.