thiên tai

Đài THVN giành giải Nhì tại cuộc thi "Những sự kiện thiên tai cực đoan tại Việt Nam: Bài học quá khứ và hành động tương lai"

Đài THVN giành giải Nhì tại cuộc thi "Những sự kiện thiên tai cực đoan tại Việt Nam: Bài học quá khứ và hành động tương lai"

VTV.vn - "Lũ quét Mù Cang Chải - Nguyên nhân hình thành và một số giải pháp" do Trung tâm Truyền hình thời tiết và Cảnh báo thiên tai, Đài THVN đã giành giải Nhì tại cuộc thi.