TV& VIDEO

Thiên văn học

Phát hiện dải ngân hà cách Trái Đất khoảng 10.000 triệu năm ánh sáng

Phát hiện dải ngân hà cách Trái Đất khoảng 10.000 triệu năm ánh sáng

VTV.vn - Nhóm nhà thiên văn học đã phát hiện ra một trong những dải ngân hà sáng nhất và xa hàng nghìn năm ánh sáng so với các thiên hà khác.