thiết bị bay

Nhân viên Google phản đối dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích quân sự

Nhân viên Google phản đối dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích quân sự

VTV.vn - Khoảng 4.000 nhân viên của Google đã ký vào đơn kiến nghị phản đối dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích quân sự.