TV& VIDEO

thiết bị di động

Tỷ lệ rút tiền mặt giảm còn 10%

Tỷ lệ rút tiền mặt giảm còn 10%

VTV.vn - Thông tin từ Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước: Năm 2017, tỷ lệ rút tiền mặt hiện còn khoảng 10%. Năm 2016 tỷ lệ này là 15%.