TV& VIDEO

thiết bị điều khiển từ xa

Phát hiện tín hiệu mới khi tìm kiếm tàu ngầm Argentina

Phát hiện tín hiệu mới khi tìm kiếm tàu ngầm Argentina

VTV.vn - Argentina cho biết một thiết bị điều khiển từ xa đang được điều xuống để tìm hiểu về tín hiệu mới trong cuộc tìm kiếm tàu ngầm mất tích.