TV& VIDEO

thiết bị sạc

AMPY - Sạc điện thoại bằng chuyển động của cơ thể

AMPY - Sạc điện thoại bằng chuyển động của cơ thể

Giờ đây, bằng chuyển động cơ thể như đi bộ hay tập thể dục, chúng ta có thể sạc pin cho “chú dế yêu” của mình với AMPY.