TV& VIDEO

thiết bị y tế

Hôm nay (31/5) đến hạn các Sở Y tế báo cáo việc mua sắm thiết bị y tế

Hôm nay (31/5) đến hạn các Sở Y tế báo cáo việc mua sắm thiết bị y tế

VTV.vn - Hôm nay (31/5) là thời hạn 7 Sở Y tế các tỉnh phải gửi báo cáo giải trình với Bộ Y tế về lãng phí trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư và hóa chất.