TV& VIDEO

thiết bị y tế

Hà Nội: Phát hiện và xử lý 17 công ty trang thiết bị y tế có vi phạm

Hà Nội: Phát hiện và xử lý 17 công ty trang thiết bị y tế có vi phạm

VTV.vn - Sở Y tế đã thanh tra 36 cơ sở kinh doanh, sản xuất TTBYT và phát hiện 17 cơ sở có vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 250 triệu đồng, hủy một số máy móc không đạt tiêu chuẩn.