TV& VIDEO

thiết bị

Thiết bị ngăn người say rượu lái xe

Thiết bị ngăn người say rượu lái xe

VTV.vn - Thiết bị ngăn người say rượu lái xe sẽ kết nối với điện thoại thông minh và hoạt động nhờ vào một phần mềm ứng dụng.