TV& VIDEO

thiệt hại kinh tế do trừng phạt

Nga và Ukraine đều thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt

Nga và Ukraine đều thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, lệnh cấm vận hàng không sẽ khiến cả Nga và Ukraine chịu những tổn thất lớn về kinh tế, do sự ràng buộc lẫn nhau về lợi ích.