TV& VIDEO

thiếu thuốc

Thiếu vaccine thủy đậu tại một số địa phương

Thiếu vaccine thủy đậu tại một số địa phương

Bệnh thủy đậu đã bắt đầu vào mùa bùng phát. Tuy nhiên, nhiều điểm tiêm phòng lại thông báo hết vaccine thủy đậu và chưa biết bao giờ mới có.