TV& VIDEO

thịt lợn

Bắc Giang kiểm soát chất lượng thịt lợn thông qua hợp tác xã

Bắc Giang kiểm soát chất lượng thịt lợn thông qua hợp tác xã

VTV.vn - Các hộ chăn nuôi tại Bắc Giang đang có sự thay đổi trong mô hình sản xuất từ nhỏ lẻ sang tập trung trong các hợp tác xã.