TV& VIDEO

thở

Hướng dẫn cách bơi không bị mệt

Hướng dẫn cách bơi không bị mệt

Nếu bạn biết thở đúng cách khi bơi, bạn sẽ không thấy mệt hay hụt hơi khi tham gia môn thể thao hữu ích này.