TV& VIDEO

thỏa thuận cứu trợ

Quốc hội Hy Lạp xem xét thỏa thuận cứu trợ của EU

Quốc hội Hy Lạp xem xét thỏa thuận cứu trợ của EU

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp đã đệ trình Quốc hội xem xét các điều khoản của gói cứu trợ tài chính do các chủ nợ ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đưa ra.