thoát khỏi khủng hoảng

Đề xuất sử dụng đồng tiền song song để cứu Hy Lạp

Đề xuất sử dụng đồng tiền song song để cứu Hy Lạp

VTV.vn - Phương án sử dụng một đồng tiền song song khác tại Hy Lạp để cứu quốc gia này khỏi khủng hoảng đã được đề cập tới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive