TV& VIDEO

thoát khỏi khủng hoảng

Đề xuất sử dụng đồng tiền song song để cứu Hy Lạp

Đề xuất sử dụng đồng tiền song song để cứu Hy Lạp

VTV.vn - Phương án sử dụng một đồng tiền song song khác tại Hy Lạp để cứu quốc gia này khỏi khủng hoảng đã được đề cập tới.